FAQ

HOE MELD IK MIJ?

U kan zich hier registreren. U ontvangt een e-mail met een gegenereerd wachtwoord in. Meld u hiermee terug aan op de website. Vul alle gegevens op het getoonde formulier in en stuur het door. Sommige velden zijn verplicht. Door de gegevens in te vullen geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken. Uw melding is gratis en verplicht u tot niets. Na uw melding ontvangt u regelmatig informatie.

Na het opslaan van uw profielgegevens gaat u automatisch door naar de tweede pagina voor het registreren van uw ARCO-aandelen. Als u daar te veel problemen hebt, dan gaat u best eens langs bij uw bank. Zij kunnen u uitleggen hoe u die tweede pagina nadien nog kan aanvullen en vervolledigen.

Wij geven verder nog enkele tips voor het formulier zelf :

Wat als ik de tweede pagina niet kan invullen ?

Vul alvast de eerste pagina in en laat u registreren. Het is gratis. Ga  nadien langs bij uw bank om uitleg te vragen, zij kunnen u het beste verder helpen.

Help, ik kan mijn aandeel niet opslaan

Aan de rechterkant van het scherm staat een blauwe knop “Opslaan”. Klik hierop om de ingevulde gegevens van uw aandeel te bewaren. Deze knop “Opslaan” verandert in “Bijwerken” zodra u al iets heeft toegevoegd.

arco_opslaan

Hoe weet ik hoeveel ARCO-aandelen ik heb en van welke soort ?

Klik even een willekeurig aandeel aan en u ziet op het scherm een rekeninguittreksel dat u normaal via uw bank kreeg. Als u dat niet bewaarde dan moet uw bank normaal een duplicaat kunnen vragen. Anders kan u een aangetekende brief aan ARCO zenden met zoveel mogelijk gegevens die ARCO in staat stelt om u op te sporen in hun registers. Geef zoveel mogelijk gegevens en vraag hen uw vennotennummer, het type aandeel, uw aantal aandelen en een kopie van het laatste uittreksel te bezorgen. Met het uittreksel kan u nadien ons formulier invullen.

Wat moet ik doen bij een erfenis ?

Bij een erfenis duiken er een aantal problemen op die de zaak kunnen compliceren. Wij kunnen die problemen niet voor u oplossen. U neemt het best contact op met specialisten, bijvoorbeeld het advocatenkantoor SQ Law waar wij mee samenwerken: lverstappen@sqlawoffices.com of uw notaris of uw bank. Zij kunnen u adviseren hoe het vork aan de steel zit en wie nu in feite erfgenaam is.

Wat moet ik doen bij een echtscheiding ?

Bij een echtscheiding  duiken er een aantal problemen op die de zaak kunnen compliceren. De scheiding kan gewoon feitelijk zijn of kan al uitgesproken zijn door de rechtbank. Wij kunnen die problemen niet voor u oplossen. U neemt best contact op met specialisten bijvoorbeeld  uw echtscheidingsadvocaat of het advocatenkantoor SQ Law waar wij mee samenwerken: lverstappen@sqlawoffices.com of uw notaris of uw bank. Zij kunnen u adviseren hoe het vork aan de steel zit  en hoe het zit met de aandelen.

Wat moet ik doen als ik alle ARCO papieren kwijt ben ?

Neem contact op met de bank waar u de aandelen kocht of schrijf een aangetekende brief aan ARCO (zie adres verder op de website) , geef zoveel mogelijk gegevens en vraag hen uw vennotennummer, het type aandeel, uw aantal aandelen en een kopie van het laatste uittreksel te bezorgen. Met het uittreksel kan u nadien ons formulier invullen.

WAT KOST HET?

Uw melding is gratis. U hebt geen enkele verplichting.

WAAR IS MIJN GELD NAARTOE?

U hebt destijds aandelen van ARCO gekocht. Dat  kunnen aandelen ARCOPAR, ARCOPLUS of ARCOFIN zijn. Dat zijn de drie vennootschappen in de groep ARCO. U moet maar eens kijken op het document dat u van ARCO kreeg of u moet bij BELFIUS eens navraag doen. De meeste mensen hebben ARCOPAR-aandelen.

De bestuurders van ARCO hebben dat geld van u gebruikt om te investeren en die investering gebeurde vooral in DEXIA. DEXIA zelf heeft zéér onverantwoorde risico’s genomen en raakte in 2008 tijdens de bankencrisis al in moeilijkheden, maar de Staat redde haar. Maar in 2011 was er de financiële crisis en DEXIA kon die niet meer aan en ging overkop. DEXIA was eigenaar van onder meer de bank DEXIA die nu BELFIUS heet. DEXIA zelf bestaat nog, maar is de bank kwijt en zit diep in het rood:  de aandelen zijn nauwelijks nog iets waard. Dat betekent dat alle DEXIA-aandelen in de portefeuille van ARCO zo goed als niets waard zijn. De bestuurders van ARCO waren ook bestuurder van DEXIA . Zij zijn dus tweemaal aansprakelijk. Het zijn nu net die oud- bestuurders die nu vereffenaar zijn van ARCO. De stropers werden dus boswachters. Zij worden er nog eens rijkelijk voor betaald en niemand weet exact hoeveel. Dat is echt wel wraakroepend.

Maar dat is nog niet alles. ARCO mag dan al ferme klappen gekregen hebben, ARCO heeft ook nog waardevolle zaken in portefeuille. De vereffenaars zijn die nu allemaal aan het verkopen. Maar niemand heeft daar zicht op. Niemand weet precies wat nu verkocht wordt tegen welke prijs. Niemand weet hoeveel de vereffenaars exact verdienen en of zij bonussen krijgen. Niemand weet waarom er nu al geen uitkering kan gebeuren, want er is al van alles verkocht. Niemand weet hoe lang dat nog gaat duren. De staatswaarborg kan pas aangesproken worden van zodra de vereffening achter de rug is en zal bijpassen wat er aan kapitaal te kort is. Als ze blijft bestaan.

Daar is de grote vraag of die staatswaarborg zal overleven. Er loopt een procedure voor de Raad van State en die heeft op haar beurt advies van het Grondwettelijk Hof gevraagd, omdat er sprake kan zijn van discriminatie met andere aandeelhouders. Ook voor de Europese Commissie loopt er een procedure wegens onwettelijke staatssteun. De Staatswaarborg kan dus van de ene dag op de andere verdwijnen. Bovendien dekt de staatswaarborg bijvoorbeeld niet het geld op de wachtrekeningen. Bij ARCO werd de winst namelijk niet uitgekeerd, maar omgezet in een aandeel als er genoeg was. Iedereen heeft daar dus een wachtrekening.

 

HOE KAN IK MIJN GELD TERUG KRIJGEN?

 

U kan natuurlijk niets doen en gewoon wachten. Als de staatswaarborg wegvalt, hebt u dan wel een dik probleem.  Als die blijft bestaan, dan is het probleem nog niet opgelost, want het kan nog tien jaar duren eer u één cent ziet en voor het geld op uw wachtrekening kan u niet rekenen op de staatswaarborg.

Maar u kan nu ook een kleine inspanning doen en u verenigen.

Via de vereniging zal druk worden uitgeoefend om uw terugbetaling sneller te laten verlopen. U zal dat lezen onder “wat willen wij doen”.

Als u vrienden of familieleden hebt met ARCO-aandelen, spreek hen aan en spoor hen aan om zich ook te registreren. Help ook mensen zonder internet, zodat ze zich ook kunnen aansluiten.

Samen staan we ontzettend sterk. Ook als u al ergens anders – bijvoorbeeld via facebook of een andere vereniging – bent aangemeld, kan u zich bij ons aanmelden. Wij zijn er voor iedereen.

WAT WILLEN WIJ DOEN?

Wij werken samen met het Brusselse advocatenkantoor SQ Law onder leiding van Meester Geert LENSSENS en Meester Niels VAN CAMPENHOUT voor de juridische begeleiding. Dat  gereputeerde kantoor is zeer ervaren in dossiers zoals Lernout & Hauspie en Fortis en het heeft al een studie gedaan over de aansprakelijkheid van BELFIUS in het hele ARCO-verhaal.  Wij slaan de handen in elkaar. Zij zullen ons ook waar nodig begeleiden voor de komende algemene vergadering.

Wij willen de zaken niet te ingewikkeld maken. Wij willen twee zaken doen :

A. Algemene vergadering  ARCOPAR donderdag  27 juni 2013

U bent aandeelhouder en u hebt het recht om naar de algemene vergadering te komen. Herinner u de zaak FORTIS en hoe de aandeelhouders daar resultaten boekten op de algemene vergadering. Uw deelname kan een wereld van verschil uitmaken. Wij zullen uw spreekbuis zijn. Het enige wat u moet doen is u inschrijven en zelf komen.

Maak u vrij op donderdag 27 juni 2013 om 15.00 uur en kom naar de Algemene Jaarlijkse Vergadering aan de Urbain Britsierslaan 1030 Brussel. U moet zich vooraf melden met uw aandeelhoudersnummer (kijk op uw ARCO-certificaat of doe navraag bij de bank waar u de aandelen kocht). U kan dat doen per e-mail (opgelet u moet de ondertekende brief inscannen) aan annie.penninckx@groeparco.be of bij gewone door u ondertekende brief aan Groep Arco Mevrouw Annie Penninckx Urbain Britsierslaan 1030 Brussel als volgt :

Geachte Mevrouw

Ik ben aandeelhouder van ARCOPAR en wil deelnemen aan de algemene vergadering op 27 juni 2013 om 15.00 uur. Mag ik u vragen mij te willen registreren. Ziehier mijn gegevens :

Naam :               voornaam   :                   adres :                       arcopar nummer :

Hoogachtend,

 

…………………….

 

Aangetekend moet niet volgens de statuten, maar het kan. U moet het wel ten laatste twee dagen op voorhand doen. Het is belangrijk, want dan kunnen we bepaalde cijfers zien en dan kunnen we over de aansprakelijkheid van de vereffenaars oordelen.

Wij zullen daar samen met u eisen:

 • Dat de vereffenaars die bestuurder waren bij ARCO en DEXIA direct vrijwillig ontslag nemen.
 • Dat er onafhankelijke vereffenaars worden aangesteld zoals Christian VAN BUGGENHOUT (advocaat en curator Sabena)  bijvoorbeeld of anderen.
 • Dat ARCO een procedure start tegen alle oud-bestuurders voor de vele fouten die zij hebben begaan en dus voor de bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Dat de gegevens worden vrijgegeven van de verzekeringsmaatschappijen van de bestuurders en het bedrag waarvoor zij verzekerd zijn.
 • Dat de ontwerpjaarrekeningen 2012 door een onafhankelijke expert worden gecontroleerd en onder meer in kaart wordt gebracht hoeveel de vereffenaars intussen verdienden en of er offshore constructies (exotische vennootschappen)  zijn binnen ARCO.
 • Dat er een duidelijk transparant zicht komt op de vereffening en op de waarde van de bezittingen van de ARCO vennootschappen en hun onderlinge afrekening.
 • Dat er een tussentijds dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Als we met genoeg zijn kunnen we zelfs een nieuwe vergadering laten samenroepen met nieuwe agendapunten.

B. Procedure tegen BELFIUS

Als de staatswaarborg verdwijnt, dan staan wij klaar om een burgerlijke procedure te starten tegen NV BELFIUS. Die bank, nu een staatsbank, is de opvolger van BAC, BACOB en DVV en DEXIA en heeft hun aansprakelijkheid overgenomen.

Die aansprakelijkheid is zeer duidelijk en velen onder u zullen zelf ook over bewijsmateriaal beschikken. Wij geven een greep uit wat wij al zagen :

 • Talrijke brochures uitgegeven door ARCO BACOB en DVV en waarin de ARCO aandelen werden aangeprezen als risicoloos;
 • Veel brieven die door de hoofdzetel van BACOB werden geredigeerd en die via lokale agentschappen via mailing lists aan houders van spaarboekjes werd verzonden en waarin de ARCO-aandelen werden gelijkgeschakeld met een spaarboekje en als risicoloos werden voorgesteld;
 • Erg veel advertenties waarin hetzij ARCO, hetzij BACOB en DVV bijvoorbeeld in VISIE en in DE VOLKSMACHT stelden dat er geen kapitaalsrisico was bij de ARCO-aandelen.

Wij zijn dus met z’n allen bedrogen en misleid. Wij zullen dan ook de volledige terugbetaling van alle schade vorderen van BELFIUS. BELFIUS kan dat betalen. Ze hebben geld en ze maken 400 miljoen Euro winst per jaar.

Als de staatswaarborg overeind blijft dan vragen wij het geld van de wachtrekeningen wat toch ook zo’n 35 miljoen euro is plus de intresten. Wij overwegen ook om die dagvaarding uit te brengen alleen al voor de gelden op die wachtrekening.

9 gedachten over “FAQ

 1. Bruno Claessens

  Bij ArcoPar moest je bij een eventuele verkoop van je “aandelen” uitstappen voor een bepaalde datum, 30/4 geloof ik. Dit lijkt me ook een belangrijk verschil met gewone aandelen.

  Reageren
  1. geldterugarco Bericht auteur

   Beste mijnheer Claessens,

   Dat is juist, maar nu gaat dat niet meer omwille van de vereffening.

   Met vriendelijke groeten,

   De groep Geld terug van Arco

   Reageren
  2. myriamdb

   Dat klopt. Volgens de statuten kon je de eerste 6 maanden van het jaar niet uitschrijven. Inderdaad een belangrijk verschil met een gewoon aandeel. Nog een belangrijk verschil: een cooperatief aandeel is NIET beursgenoteerd, een gewoon aandeel is WEL beursgenoteerd.

   Reageren
 2. Michel

  volledige steun aan de actie.
  Ik heb nog en folder in mijn bezit van BAC en BACOB destijds, waarin de veiligheid wordt aangeprezen.

  Reageren
  1. myriamdb

   Als je deze nog bezit, is het mogelijk om ons een copie van de folder te bezorgen? We houden het bij in ons dossier!
   Hartelijk dank.

   Reageren
 3. liliane schietse

  wij hebben met 3 personen geprobeerd om ons te registreren, maar dit lukt niet.
  Na het invullen van de tweede pagina zien we niet hoe we dit moeten verzenden en afsluiten

  Reageren
  1. geldterugarco Bericht auteur

   Beste mijnheer De Jaegher,

   Beste mevrouw Schietse,

   Aan de rechterkant van het venster waarin u een aandeel toevoegt, staat een blauwe knop Opslaan. Indien u al bewerkingen hebt uitgevoerd, staat er een blauwe knop Bijwerken.
   Deze info is nu ook toegevoegd aan de FAQ-pagina.

   Met vriendelijke groeten,

   De webmaster

   Reageren
 4. de jaegher freddy

  We hebben met 4 personen geprobeerd om onze arcopar-aandelen te registreren, maar dit lukt niet.
  Na het invullen van de 2de pagina met de registratie van de aandelen vinden wij nergens een “verzendtoets” om onze registratie af te sluiten.

  Reageren
  1. geldterugarco Bericht auteur

   Beste mijnheer De Jaegher,

   Aan de rechterkant van het venster waarin u een aandeel toevoegt, staat een blauwe knop Opslaan. Indien u al bewerkingen hebt uitgevoerd, staat er een blauwe knop Bijwerken.
   Deze info is nu ook toegevoegd aan de FAQ-pagina.

   Met vriendelijke groeten,

   De webmaster

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>